Magdalena Czubak-Koch, José González Monteagudo, Adrianna Nizińska, Teresa Padilla-Carmona, Między uniwersytetem a światem pracy. Tranzycje w narracjach studentów polskich i hiszpańskich, Dyskursy Młodych Andragogów, 18/2017, ss. 9 – 18. ISSN 2084-2740 (pdf)


Kurantowicz Ewa, Nizińska Adrianna, Padilla-Carmona Teresa, González-Monteagudo José, Uniwersytet i pracodawcy w Polsce i Hiszpanii. Konfrontacje, oczekiwania, perspektywy [University and employers in Poland and Spain. Confrontations, expectations, perspectives]. Studia Edukacyjne nr 44, 2017, Poznań 2017, pp. 00-00. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 1233-6688. DOI: 10.14746/se.2017.44.1


María Vázquez-Granadero, María Tenorio-Rodríguez, José González-Monteagudo, Teresa Padilla-Carmona, Career plans non-traditional students in the University of Seville [Plany zawodowe nietradycyjnych studentów Uniwersytetu w Sevilli]. Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne, no.1/2017, Polkowice 2017, pp. 155 – 168. Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ISSN 2544-5545.


Antonio Fragoso, Liliana Paulos, Sandra Valadas (Submitted 17 October 2017): Ensino superior e empregabilidade: perceções de estudantes e graduados, empregadores e académicos (Higher education and employability: perceptions of students and graduates, employers and academic staff), “Educação e Sociedade” (ISSN 01017330, Q2 in Scopus – 2016).


Hernández-Carrera, Rafael M., Gonzalez-Monteagudo, Jose, Padilla-Carmona, Maria T., Machado Maria Margarida, LA EMPLEABILIDAD Y SU MEJORA COMO RETO DE LAS UNIVERSIDADES EUROPEAS. COMPARACIÓN ENTRE REINO UNIDO, SUECIA, POLONIA, IRLANDA, PORTUGAL Y ESPAÑA (2017)