Magdalena Czubak-Koch, José González Monteagudo, Adrianna Nizińska, Teresa Padilla-Carmona, Między uniwersytetem a światem pracy. Tranzycje w narracjach studentów polskich i hiszpańskich, Dyskursy Młodych Andragogów, 18/2017, ss. 9 – 18. ISSN 2084-2740 (pdf)